Szkolenia

Szanowni Państwo!
 
Oferta szkoleniowa naszej firmy skierowana jest do kandydatów na CTA / CRA, junior CRA oraz Przedstawicieli Medycznych i obejmuje zarówno szkolenia teoretyczne z zakresu podstaw monitorowania badań klinicznych oraz problematyki ICH/GCP, jak i ćwiczenia praktyczne.

W naszej ofercie znajduje się również szkolenie ICH GCP dla Badaczy oraz Zespołów Badawczych,  przyznające 8 punktów edukacyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów. Kurs ten został objęty programem „GCP Mutual Recognition Program" i tym samym uzyskał akredytację organizacji TransCelerate BioPharma Inc. Patronat Transcelerate ma na celu ujednolicenie merytoryczne szkoleń GCP dla Zespołów Badawczych i gwarantuje, że wybrany przez Państwa kurs spełnia podstawowe wymogi programowe. Kursy GCP włączone do programu Transcelerate są rozpoznawalne i akceptowane przez firmy farmaceutyczne na całym świecie.
 

Firma Brillance została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie.

 

 

 
Nasze szkolenia uzyskały akredytację
Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce!
 
 
Posiadamy aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS): 2.12/00117/2017
 
  
 

Aktualna oferta/cennik dla szkoleń zdalnych poprzez Webex na rok 2024:

 

 

Kurs Cena / 1 osoba - szkolenie zdalne poprzez Webex
Osoba Fizyczna - ceny brutto zawierające podatek VAT Firma/działalność gospodarcza - ceny netto, należy doliczyć 23% VAT
Akademia Brillance (5 dni) 3 100 zł 3 800 zł + 23% VAT
ICH GCP (1 dzień) 1 100 zł 1 400 zł + 23% VAT

Monitorowanie badań klinicznych

(3 dni)

2 600 zł 3 000 zł + 23% VAT
Set - up badania klinicznego (1 dzień) 1 100 zł 1 400 zł + 23% VAT
Audyty i inspekcje w badaniach klinicznych (1 dzień) 1 100 zł 1 400 zł + 23% VAT
 

  

Firma Brillance zaprasza na następujące szkolenia zdalne poprzez Webex:

 
 

Akademia Brillance

 
Zapraszamy do udziału w najnowszej edycji Akademii Brillance, w której głowny nacisk położyliśmy na 3-dniowy moduł szkolenia z zakresu Monitorowania badań klinicznych, zawierający dużą ilość zajęć warsztatowych, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć o charakterze case studies.
 
Pięciodniowe szkolenie z zakresu koordynowania całego procesu badania klinicznego. W zakres kursu wchodzą szkolenia z zakresu: ICH GCP, Monitorowanie oraz set-up badania klinicznego. Kurs ten wzbogacono o wiele zagadnień praktycznych z którymi na co dzień stykają się Monitorzy Badań Klinicznych.
 
Pięć dni szkoleniowych dostarcza uczestnikom rozbudowanych wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych dotyczących koordynowania całego procesu powstawania i przebiegu badań klinicznych w oparciu o aktualnie obowiązujące normy prawne. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z autentycznymi dokumentami, z jakimi mieć będą do czynienia w swojej pracy, będą mieli możliwość przećwiczyć ich poprawne wypełnienie (np. wypełnianie CRF), co pomoże im przygotować się w bardziej praktyczny sposób do swoich obowiązków. Akademia ma na celu jak najlepsze przygotowanie Monitorów i kandydatów na Monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych oraz dostarczanie im wielu porad i praktycznych wskazówek.
 
Istnieje możliwość rozdzielenia modułów szkoleniowych i realizowania poszczególnych modułów w kolejnych miesiącach edycji Akademii Brillance (np. moduły ICH-GCP i Monitorowanie podczas edycji czerwcowej, a moduł Set-up badania podczas edycji lipcowej), pod warunkiem uprzedniego wykupienia i opłacenia całości kursu.
 
Czas trwania: 5 dni (5 x 6 godzin)
Terminy kolejnych szkoleń: 17 – 21.06.2024; 16 - 20.09.2024; 18 – 22.11.2024

ICH GCP - kurs dla Monitorów i kandydatów na Monitorów Badań Klinicznych

 

Kurs ten przeznaczony jest dla kandydatów na monitorów badań klinicznych, osób na stanowisku CRA, oraz wszelkich innych osób dla których niezbędne są podstawy GCP i zrozumienie zasad prowadzenia badań klinicznych. Tematyka kursu dostarcza uczestnikom podstawowych i aktualnych informacji o międzynarodowych wytycznych regulujących prowadzenie badań klinicznych, czyli tzw. Dobrej Praktyce Klinicznej (GCP). Ma na celu najlepsze przygotowanie monitorów i kandydatów na monitorów do wykonywania obowiązków w badaniach klinicznych.

 

Dodatkowo, kurs przedstawia podstawową wiedzę o polskich i europejskich regulacjach prawnych oraz naświetla podstawowe zagadnienia prawne związane z prowadzeniem eksperymentów medycznych. Celem lepszego przyswojenia sobie pewnych zagadnień, omówionych będzie kilka przykładów praktycznych (do indywidualnego rozwiązania i omówienia z prowadzącym zajęcia).

 
Czas trwania: 1 dzień (6 godzin)

Terminy kolejnych szkoleń: 17.06.2024; 16.09.2024; 18.11.2024

 

 

Monitorowanie badań klinicznych - kurs dla CRA i kandydatów na CRA

(kurs trzydniowy)

 
Zapraszamy do udziału w najnowszej edycji 3-dniowego modułu szkoleniowego z zakresu Monitorowania badań klinicznych, zawierającego dużą ilość zajęć warsztatowych, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć o charakterze case studies.
 
Ten trzydniowy kurs przeznaczony jest dla kandydatów na monitorów badań klinicznych, osób na stanowisku CRA oraz wszelkich innych osób, dla których niezbędne jest zrozumienie zasad prowadzenia badań klinicznych. Tematyka kursu dostarcza uczestnikom podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących monitorowania badań klinicznych. Omówione zostaną wszystkie fazy badania – od wyboru ośrodków, poprzez złożenie dokumentów w Komisji Etycznej i CEBK, wizytę inicjacyjną, wizyty monitoringowe, aż do wizyty zamykającej. 

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z autentycznymi dokumentami, z jakimi mieć będą do czynienia w swojej pracy, będą mieli możliwość przećwiczyć ich poprawne wypełnienie (np. wypełnianie CRF), co pomoże im przygotować się w bardziej praktyczny sposób do swoich obowiązków. Kurs ma na celu jak najlepsze przygotowanie monitorów i kandydatów na monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych oraz dostarczanie wielu porad i praktycznych wskazówek.
 
Czas trwania: 3 dni (3 x 6 godzin)
Terminy kolejnych szkoleń: 19 – 21.06.2024; 18 - 20.09.2024; 20 – 22.11.2024
 

Set-up Badania Klinicznego - kurs dla Monitorów, Koordynatorów i Administratorów Badań Klinicznych

 

Kurs "Set-up badania klinicznego" jest kursem przeznaczonym dla Monitorów Badań Klinicznych, Kandydatów na Monitorów Badań Klinicznych oraz osób zainteresowanych rejestracją badań.

Celem kursu jest przedstawienie procesu set-up w badaniach klinicznych, który obejmuje ocenę możliwości ośrodków badawczych, przeprowadzenie wizyt kwalifikacyjnych, uzyskanie pozwolenia URPL na prowadzenie badania klinicznego i opinii Komisji Bioetycznej oraz dokonanie otwarcia ośrodków. Kompleksowo ujęta tematyka dostarcza uczestnikom niezbędną teorię, jak i wachlarz narzędzi niezbędnych do jej zastosowania.

Dodatkowo, kurs wzbogacony został o blok warsztatowy, podczas którego trener dokona analizy wniosku o rozpoczęcie badania klinicznego/wydanie opinii o badaniu klinicznym wraz z uczestnikami.

 
Czas trwania: 1 dzień (6 godzin)
Terminy kolejnych szkoleń: 18.06.2024; 17.09.2024; 19.11.2024

Audyty i Inspekcje w Badaniach Klinicznych - kurs dla Monitorów, Badaczy i Zespołów Badawczych

 
Kurs ten przeznaczony jest dla Monitorów badań klinicznych, Badaczy i osób wchodzących w skład Zespołów Badawczych (Pielęgniarek, Koordynatorów z ramienia Ośrodka Badawczego, Logistyków Badań Klinicznych) oraz wszelkich innych osób, które posiadają już podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia i koordynowana badań klinicznych, a które przez to szkolenie chciałyby zgłębić zasady prowadzania Audytów i Inspekcji w Ośrodkach Badawczych. 

Założeniem kursu jest lepsze przygotowanie ośrodków do potencjalnego procesu kontroli już od samego początku pracy nad nowym projektem, co pozwoli w przyszłości uniknąć stresu wynikającego z zapowiedzi Audytu lub Inspekcji w Ośrodku Badawczym. 

Tematyka kursu dostarcza uczestnikom podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących definicji procesów Audytu i Inspekcji, ich planu i samego przebiegu. 

Kurs ma na celu jak najlepsze przygotowanie Monitorów i Zespołów Badawczych do „stawienia czoła” Audytorom lub Inspektorom przez znajomość zasad, przepisów i regulacji obowiązujących w badaniach klinicznych jak i systematyczną i rzetelna pracę od samego początku projektu. Tak przygotowane ośrodki spełniając oczekiwania zarówno Audytorów jak i Inspektorów mogą spokojnie oczekiwać na raport końcowy swoich wizytatorów.
 
Szkolenie nie jest ukierunkowane na przygotowanie uczestników do pracy w roli Audytora badań klinicznych i przedstawia poglądowo podstawowe zagadnienia tematyki audytów i inspekcji w badaniach klinicznych.
 
Czas trwania: 1 dzień (6 godzin)
Terminy kolejnych szkoleń: 20.05.2024
 
 
Przyznajemy punkty edukacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów !
 
Niniejszy kurs został objęty programem „GCP Mutual Recognition Program" i tym samym uzyskał akredytację organizacji TransCelerate Biopharma Inc. 
 
Niniejszy produkt szkoleniowy przygotowywany jest najczęściej na bezpośrednie zlecenie Klienta i dostosowywany jest ściśle do jego potrzeb: terminarz i godziny prowadzenia szkolenia do uzgodnienia. Szkolenia mogą być przeprowadzone zarówno w siedzibie firmy Brillance, jak i w miejscu wskazanym przez Klienta na terenie całej Polski. 

Organizujemy również szkolenia dla mniejszych grup indywidualych Badaczy po wcześniejszym ustaleniu i zebraniu odpowiedniej ilości uczestników - zainteresowanych prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów: szkolenia@brillance.pl, tel. 012 623 07 15. 

Kurs ten dostarcza uczestnikom podstawowych i aktualnych informacji o międzynarodowych wytycznych regulujących prowadzenie badań klinicznych, czyli tzw. Dobrej Praktyce Klinicznej (GCP). Ma na celu najlepsze przygotowanie Badaczy i ośrodków badawczych do wykonywania obowiązków w badaniach klinicznych. Skierowany jest zarówno do doświadczonych, jak i początkujących Badaczy, Współbadaczy, pozostałego personelu badawczego i instytucji.

Dodatkowo, kurs przedstawia podstawową wiedzę o polskich i europejskich regulacjach prawnych oraz naświetla podstawowe zagadnienia prawne związane z prowadzeniem eksperymentów medycznych. Kurs ten pomaga zwrócić uwagę na najistotniejsze zagadnienia badań klinicznych oraz dostarcza wielu porad i praktycznych wskazówek.
 

Czas trwania: 1 lub 2 dni (do uzgodnienia)

Ilość punktów edukacyjnych dla lekarzy: 8
Terminy kolejnych szkoleń: do uzgodnienia - szkolenia przygotowywane na zamówienie Klienta

 
Uwaga:
 

Osoby zgłaszające się na pojedyncze szkolenia z zakresu: monitorowania, set-up oraz audytów badań klinicznych, bez wcześniejszego udziału w naszym szkoleniu „ICH-GCP”, zobligowane są do posiadania podstawowej wiedzy z zakresu tematyki ICH-GCP oraz elementarnych podstaw słownictwa branżowego oraz zagadnień związanych z dziedziną badań klinicznych.

 

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z biurem Brillance pod numerem: (12) 623-07-15 lub adresem e-mail: szkolenia@brillance.pl.

 
 
Nasze szkolenia uzyskały akredytację Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce!
 
 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Warunkiem gwarantowanej rezerwacji miejsca jest zgłoszenie swojego udziału w szkoleniu używając e-formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia na poniższy numer konta bankowego oraz przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu/uiszczenia opłaty na adres szkolenia@brillance.pl lub fax 12 637 05 40. W przypadku braku potwierdzenia płatności, dane uczestnika będą usuwane automatycznie z tymczasowej listy rezerwacyjnej po upływie 3 dni od daty zgłoszenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Konto bankowe ING Bank Śląski: 79 1050 1445 1000 0090 3069 6877 
 
Brillance Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 167B
30-212 Kraków
 
Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy i daty wykupionego kursu. Dziękujemy.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres szkolenia@brillance.pl lub tel.12 623 07 15.
 
W przypadku rezygnacji uczestnika, obowiązują następujące zasady:
  • rezygnacja do 14 dni przed terminem szkolenia: zwrot 100% wpłaconej kwoty
  • rezygnacja od 14 do 7 dni przed terminem szkolenia: zwrot 50% wpłaconej kwoty
  • rezygnacja na 7 dni przed terminem szkolenia: wpłata bezzwrotna.