Doświadczenie

Sponsorzy prowadzonych przez nas badań klinicznych to wiodące firmy rynku farmaceutycznego zarówno w Polsce jak i na świecie. Wraz z nimi staramy się pomóc w rozwoju i wprowadzeniu na rynek nowoczesnych i skutecznych leków, a co za tym idzie podajemy pomocną dłoń potrzebującym ich pacjentom.
Pracownicy firmy Brillance posiadają wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu i zarządzaniu badaniami klinicznymi fazy I do IV w następujących obszarach terapeutycznych i wskazaniach: • ONKOLOGIA:
  • AML
  • Białaczka
  • Chłoniak
  • Chłoniaki nieziarnicze
  • Czerniak
  • Guzy lite
  • Niedrobnokomórkowy rak płuc
  • Przerzuty nowotworowe
  • Rak głowy i szyi
  • Rak jelita grubego
  • Rak nerki
  • Rak piersi
  • Rak prostaty
  • Rak wątroby
 • ALERGOLOGIA
 • ASTMA
 • CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
 • DERMATOLOGIA
 • DIABETOLOGIA
 • GASTROENTEROLOGIA
 • HEMATOLOGIA
 • IMMUNOLOGIA
 • KARDIOLOGIA
 • NEFROLOGIA
 • NEUROLOGIA
 • OSTEOPOROZA
 • PSYCHIATRIA
 • REUMATOLOGIA
 • SZCZEPIONKI
 • TRANSPLANTOLOGIA

 

Ośrodki wyselekcjonowane przez Brillance do prowadzenia poszczególnych badan klinicznych cechowały się zawsze bardzo wysokim odsetkiem i częstotliwością rekrutacji pacjentów w porównaniu do innych zagranicznych ośrodków oraz ogólnej liczby pacjentów biorących udział w badaniu.
 
Wysoka jakość, uczciwość, dokładność, rzetelność, profesjonalizm w działaniu i szybkość w podejmowaniu kluczowych decyzji to tylko kilka z niewątpliwych atutów firmy Brillance. Wysoka jakość świadczonych usług i determinacja w działaniu zostały niejednokrotnie zauważone i docenione przez Sponsorów naszych badań.