Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych przetwarzanych przez nas (dalej jako: "BRILLANCE" lub "my") podczas korzystania z naszej strony internetowej (dalej jako: "Strona") i/lub naszych usług (dalej jako: "Usługi"), jak również we wszystkich innych przypadkach, w których udostępniasz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem Strony. Prosimy Cię o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki Prywatności aby uzyskać informację o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane. Jeżeli w jakimkolwiek zakresie nie zgadzasz się z treścią naszej Polityki Prywatności, prosimy Cię o niekorzystanie z naszej Strony oraz naszych Usług, jak również o nieudostępnianie nam swoich danych osobowych w jakikolwiek inny sposób. W celu prowadzenia naszej Strony oraz świadczenia przez nas Usług przetwarzamy dane osobowe osób odwiedzających naszą Stronę (dalej jako: "Odwiedzający Stronę") i/lub naszych klientów (dalej jako: "Klienci") zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

 

1. KIM JESTEŚMY?

BRILLANCE jest niezależną firmą CRO z siedzibą w Krakowie, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych oraz farmacji, w szczególności poprzez zarządzanie i monitorowanie badań klinicznych. Poniżej znajdziesz nasze dane identyfikacyjne i kontaktowe:

BRILLANCE sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 167B, 30-212 Kraków

KRS: 0000193560, NIP: 6772225251, REGON: 356802784

kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

tel.: 12 623 07 15, fax: 12 637 05 40

e-mail: privacy@brillance.pl

 

Informujemy, że BRILLANCE sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej jako: „RODO”).

 

2. KOGO DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do:

 1. Odwiedzających Stronę, tj. osób przeglądających zawartość naszej Strony, jak również osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz osób, które przesłały nam swoje dane osobowe w związku z trwającymi lub przyszłymi rekrutacjami;
 2. Klientów, tj. osób przekazujących nam swoje dane osobowe indywidualnie lub działając w imieniu organizacji w celu skorzystania z naszych Usług, w szczególności w celu zawarcia umowy o przeprowadzenie szkolenia.

 

Ochrona prywatność dzieci: Informujemy, że BRILLANCE nie zbiera informacji od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, pod żadnym pozorem nie udostępniaj nam swoich danych osobowych. Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do monitorowania korzystania z Internetu przez ich dzieci oraz do pomocy w egzekwowaniu naszej Polityki Prywatności poprzez instruowanie dzieci, aby nigdy nie podawały danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli masz powody aby sądzić, że dziecko w wieku poniżej 16 lat przekazało dane osobowe BRILLANCE za pośrednictwem Strony, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: privacy@brillance.pl, a my postaramy się niezwłocznie usunąć te dane osobowe z naszych baz danych.

 

3. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

To jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy zależy od tego, w jaki sposób i dlaczego korzystasz z naszej Strony lub Usług. Ogólnie rzecz biorąc, przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy: (a) bezpośrednio od Ciebie, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe, na przykład w związku z naszymi Usługami; (b) pośrednio, tj. za pomocą zautomatyzowanych technologii, takich jak pliki cookie (więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz w punkcie 4 poniżej).

 

Pamiętaj, że możesz odwiedzić naszą Stronę bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Wymaga to uprzedniego wprowadzenia odpowiednich ustawień Twojej przeglądarki i/lub urządzenia, z którego korzystasz. Jeśli jednak będziesz chciał wykorzystać pełną funkcjonalność naszej strony albo będziesz chciał skorzystać z naszych Usług lub w inny sposób przekażesz nam bezpośrednio swoje dane osobowe, będziemy przetwarzać te informacje w następujący sposób:

 1. Formularz kontaktowy: Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej Stronie, poprosimy Cię o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. Podanie tych danych osobowych jest całkowicie dobrowolne i nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub przepisów umowy, jednakże jest konieczne do nawiązania z kontaktu oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym.
 2. Formularz rekrutacyjny: Jeżeli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego dostępnego na naszej Stronie w celu wzięcia udziału w aktualnie prowadzonym przez nas procesie rekrutacyjnym, poprosimy Cię o podanie następujących danych osobowych:
  • w przypadku, gdy podstawą zatrudnienia ma być umowa o pracę:
   • - dane osobowe określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a więc: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
   • - dane osobowe inne niż określone w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, a więc: dodatkowe dane zawarte w CV, dane zawarte w portfolio oraz wizerunek;
  • w przypadku, gdy podstawą współpracy ma być umowa o świadczenie usług lub zlecenia:
   • - dane osobowe niezbędne do przygotowania projektu umowy, a więc: imię i nazwisko, adres korespondencji, dane kontaktowe, numer PESEL/NIP;
   • - w zakresie innych danych osobowych niż wskazane powyżej: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, dane zawarte w CV, dane zawarte w portfolio oraz wizerunek;
  • jeżeli dodatkowo wyrazisz opcjonalną zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez nas, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w oparciu o Twoją zgodę w zakresie opisanym powyżej.
 3. Informacje o urządzeniu i użytkowaniu: Kiedy korzystasz ze Strony lub wchodzisz z nią w interakcję, my lub upoważnione przez nas osoby trzecie możemy automatycznie zbierać informacje na temat korzystania ze Strony za pośrednictwem Twojego urządzenia. Informacje te są gromadzone za pomocą plików cookie i/lub podobnych technologii (dalej jako: "Informacje o urządzeniu i użytkowaniu") i składają się z:
  • Informacji o urządzeniu: Są to informacje o urządzeniach i oprogramowaniu, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do Strony, a więc przede wszystkim przeglądarka internetowa lub urządzenie mobilne, z którego korzystasz, strona internetowa lub źródło, które połączyło Cię lub skierowało Cię do Strony, Twój adres IP lub identyfikator urządzenia, system operacyjny Twojego komputera lub urządzenia mobilnego oraz inne podobne informacje techniczne.
  • Informacji o użytkowaniu: Są to informacje o interakcjach ze Stroną, w tym daty i godziny dostępu do niej, informacje o określonych zdarzeniach, dane dziennika i dane plików cookie. Informacje te pozwalają nam dowiedzieć się, które podstrony przeglądasz, w jaki sposób korzystasz ze Strony i/lub naszych Usług oraz jakiego rodzaju inne działania podejmujesz na naszej Stronie. My lub upoważnione nas osoby trzecie automatycznie zbieramy dane dziennika, gdy uzyskujesz dostęp do Strony i korzystasz z niej. Używamy tych informacji do administrowania i ulepszania naszej Strony oraz Usług, analizowania trendów oraz śledzenia korzystania ze Strony przez Odwiedzających Stronę.
  • Informacje o lokalizacji: na podstawie informacji o urządzeniu i użytkowaniu jesteśmy również w stanie określić ogólne informacje o lokalizacji; nie przechowujemy jednak adresów IP.

 

4. PLIKI COOKIES

Plik cookie to mały fragment danych (plik tekstowy), który strona internetowa – gdy jest odwiedzana przez Odwiedzającego Stronę – zapisuje na urządzeniu w celu zapamiętania informacji o Tobie. Informacje te zazwyczaj nie identyfikują Cię bezpośrednio. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie niektórych rodzajów plików cookie, co jednak może wpłynąć na komfort korzystania przez Ciebie ze Strony lub naszych Usług. Możesz zarządzać plikami cookie podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej klikając przycisk "Ustawienia" (na dole strony). Możesz też zmienić te ustawienia później. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

 

Możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia do następujących celów:

 1. Niezbędne pliki cookie: Te pliki cookie są niezbędne do działania Strony i nie można ich wyłączyć w naszych ustawieniach. Zazwyczaj są one wykorzystywane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Odwiedzającego Stronę (żądania dotyczące naszych Usług, ustawienie preferencji prywatności, wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego). Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre elementy naszej Strony mogą przestać działać. Niezbędne pliki cookie nie przechowują żadnych danych identyfikujących Cię w sposób bezpośredni.
 2. Targetujące pliki cookie: Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej Strony przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań Odwiedzającego Stronę i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują one danych bezpośrednio identyfikujących, ale opierają się na jednoznacznej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, będziesz otrzymywać mniej ukierunkowane reklamy.
 3. Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie umożliwiają Stronie zapewnienie zwiększonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być ustawiane przez nas lub przez upoważnionych przez nas dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszej Strony. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.
 4. Wydajnościowe pliki cookie: Te pliki cookie pozwalają nam liczyć wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej Strony. Pliki te pomagają nam dowiedzieć się, które podstrony są najbardziej, a które najmniej popularne oraz zobaczyć, jak odwiedzający naszą Stronę poruszają się po niej. Jeśli nie zezwolisz na te pliki cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą Stronę. Nie będziemy też w stanie monitorować jej wydajności.

 

Pliki cookie, które obecnie wykorzystujemy:


Pliki cookie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej.

 

5. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe z kilku powodów. Aby przetwarzać Twoje dane osobowe w określonym celu zgodnie z przepisami RODO, musimy mieć ważną podstawę prawną do ich przetwarzania. Te podstawy prawne są następujące:

 1. Zawarcie oraz wykonanie umowy: gdy Twoje dane osobowe są konieczne w celu zawarcia lub wykonania umowy o przeprowadzenie szkolenia albo gdy jesteś zainteresowany pracą u nas (przygotowanie i zawarcie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług);
 2. Twoja wyraźna zgoda: gdy wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych za pośrednictwem odpowiedniego formularza zamieszczonego na naszej Stronie, w szczególności gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów bieżących lub przyszłych rekrutacji;
 3. Prawnie uzasadniony interes: gdy wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu osiągnięcia przez nas prawnie uzasadnionego interesu, np. gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczone na naszej Stronie;
 4. Prawny obowiązek: gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musimy wykorzystać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków, np. w celu dopełnienia obowiązków rachunkowo-księgowych;
 5. Ochrona roszczeń: gdy Twoje dane osobowe są niezbędne do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

Poniżej znajdują się cele i odpowiadające im podstawy prawne, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

 1. Zapewnienie dostępu do Strony oraz Usług, dostęp do treści, funkcji i funkcjonalności (w zależności od kontekstu – wykonanie umowy, Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes);
 2. Wykonywanie naszych zobowiązań i egzekwowanie praw wynikających z umów zawartych między Tobą a nami, w tym w zakresie fakturowania i ewentualnej windykacji (w zależności od kontekstu – wykonanie umowy lub ochrona naszych roszczeń);
 3. Przetwarzanie i finalizowanie transakcji, w tym weryfikacja płatności i wysyłanie powiązanych informacji, w tym faktur oraz powiadomień (w zależności od kontekstu – wykonanie umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes);
 4. Rozwijanie i ulepszanie naszej Strony oraz Usług, prowadzenie badań naukowych, ankiet (w zależności od kontekstu – nasz prawnie uzasadniony interes lub Twoja wyraźna zgoda);
 5. Odpowiadanie na Twoje zapytania i prośby lub komunikowanie się z Tobą w inny sposób, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie, dbanie o nasze wzajemne relacje, a także w celu zapewnienia należytej obsługi klienta (w zależności od kontekstu – wykonanie umowy, nasz prawnie uzasadniony interes lub Twoja wyraźna zgoda);
 6. Obsługa i aktualizacja Strony, dodawanie nowych funkcjonalności, ulepszanie UX (nasz prawnie uzasadniony interes);
 7. Wykrywanie oszustw, nielegalnych działań lub naruszeń bezpieczeństwa (nasz prawnie uzasadniony interes);
 8. Zapewnienie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa (wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na nas jako administratorze danych osobowych);
 9. Prowadzenie analiz statystycznych poprzez monitorowanie i analizowanie trendów, użytkowania i aktywności na Stronie (w zależności od kontekstu – Twoja wyraźna zgoda, jeśli jest wymagana, lub nasz prawnie uzasadniony interes);
 10. Zwiększenie liczby osób korzystających z naszej Strony oraz Usług poprzez marketing i reklamę (Twoja wyraźna zgoda);
 11. Wysyłanie informacji handlowych, zgodnie z Twoimi preferencjami, o produktach i usługach, newsletterach, ofertach, szkoleniach i wydarzeniach (Twoja wyraźna zgoda);
 12. Bieżąca lub przyszła rekrutacja: Kiedy ubiegasz się o pracę u nas lub chcesz świadczyć na naszą rzecz usługi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu poprawy komunikacji związanej z rekrutacją i usprawnienia procesu rekrutacji. Przesyłając nam swoje CV lub kierując nas do swojego portfolio, wyrażasz zgodę na udostępnienie nam swoich danych osobowych w tym zakresie. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas naszym klientom. W takich przypadkach pokażemy naszym klientom Twoje dane osobowe, CV i portfolio, aby podkreślić umiejętności i doświadczenie członków naszego obecnego lub przyszłego zespołu. Zrobimy to tylko wtedy, gdy otrzymamy wyraźną prośbę od naszych klientów w tym zakresie (w zależności od kontekstu – wykonanie umowy lub Twoja wyraźna zgoda);
 13. Przekazywanie informacji organom regulacyjnym: Gdy jest to wymagane przez prawo i tylko w zakresie opisanym poniżej w pkt 6 (w zależności od kontekstu – wykonanie prawnego obowiązku, ochrona naszych roszczeń);

 

6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Udostępniamy Twoje dane osobowe wyłącznie w sposób opisany poniżej:

 1. Zewnętrzni dostawcy usług: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym zewnętrznym podwykonawcom lub usługodawcom, którzy są zaangażowani do świadczenia usług w naszym imieniu i na naszą rzecz. Podmioty te podejmują określone działania, aby pomóc nam w prowadzeniu Strony oraz świadczeniu naszych Usług, a w niektórych przypadkach zbierają także na naszą rzecz informacje. Poniżej znajduje się lista usług, dla których możemy korzystać z zewnętrznych dostawców:
  • Usługi sieciowe hostingu i dostarczania treści;
  • Usługi analityczne;
  • Partnerzy marketingowi i media społecznościowe;
  • Platformy komunikacyjne i rekrutacyjne;
  • Funkcjonalność i usługi debugowania;
  • Profesjonalni dostawcy usług: audytorzy, prawnicy, konsultanci, księgowi.
 2. Obowiązki prawne, bezpieczeństwo, współpraca biznesowa z naszymi klientami: Możemy dodatkowo ujawnić Twoje dane osobowe w ograniczonych okolicznościach (innych niż określone powyżej), w tym: (i) za Twoją wyraźną zgodą; lub (ii) gdy w dobrej wierze uznamy, że jest to wymagane przez prawo, na przykład na podstawie wezwania sądowego, nakazu lub decyzji administracyjnej; lub (iii) w celu ochrony Twojego bezpieczeństwa i/lub ochrony naszej Strony lub świadczonych przez nas Usług lub w celu zapobiegania spamowi, nadużyciom lub innym złośliwym działaniom w odniesieniu do naszej Strony i/lub Usług; lub (iv) gdy jest to wymagane przez naszych klientów w celu realizacji naszej współpracy biznesowej na podstawie odrębnej umowy; lub (v) w celu ochrony naszych praw, jak również praw osób korzystających z naszej Strony lub Usług. Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, na przykład na podstawie wezwania sądowego, nakazu lub decyzji administracyjnej, naszą zasadą jest odpowiadanie tylko na wnioski, które są prawidłowo wydane zgodnie z obowiązującym prawem oraz w zakresie wymaganym przez prawo.

 

7. BEZPIECZEŃSTAWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Szanujemy i chronimy Twoją prywatność, dlatego też wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Twoich danych osobowych. Co więcej, stale monitorujemy przetwarzanie Twoich danych osobowych, aby było ono zgodne z przepisami RODO.

 

8. PRZEZ JAKI OKRES PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Stosujemy następujące kryteria w celu ustalenia okresów przechowywania Twoich danych osobowych: (a) rodzaj oraz charakter danych osobowych; (b) cele, dla których zbieramy i przetwarzamy dane osobowe; (c) okres, w którym utrzymujemy z Tobą stałą relację i zapewniamy Ci dostęp do naszej Strony i/lub Usług; d) mające zastosowanie wymogi prawne.

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z zawartą przez nas umową, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia naszych Usług na podstawie zawartej umowy. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, informacje o Tobie będą przetwarzane przez okres określony w tych przepisach. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby bieżącej lub przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane nie dłużej niż przez 10 lat, chyba że wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przed upływem tego okresu. W pozostałych przypadkach Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do momentu, gdy nie będziemy już potrzebować Twoich danych osobowych. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane w związku z ochroną naszych roszczeń, dane te będą przechowywane do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń, a więc nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji marketingowych/promocyjnych, przypominamy, że możesz wycofać swoją zgodę na marketing bezpośredni w dowolnym momencie bezpośrednio z linku rezygnacji z subskrypcji zawartego w każdej wysyłanej przez nas elektronicznej wiadomości marketingowej. Jeśli to zrobisz, niezwłocznie zaktualizujemy nasze bazy danych i podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby niezwłocznie spełnić Twoją prośbę. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przechowywania Twoich danych prosimy o kontakt: privacy@brillance.pl.

 

W niektórych przypadkach możemy zdecydować się na pełną anonimizację Twoich danych osobowych zamiast ich trwałego usuwania, na przykład do celów naukowych lub statystycznych. Kiedy zdecydujemy się na taki krok gwarantujemy, że nie będzie możliwości powiązania tych informacji bezpośrednio z Tobą.

 

9. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone prawa:

a) Prawo do informacji: oznacza nasz obowiązek poinformowania Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe (dotyczy to także informacji o zakresie, celu i podstawie prawnej przetwarzania danych).

b) Prawo dostępu do danych: Twoje prawo do zażądania kopii danych osobowych, które przetwarzamy;

c) Prawo do sprostowania danych: Twoje prawo do żądania poprawienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne lub niedokładne;

d) Prawo do usunięcia danych (znane również jako "prawo do bycia zapomnianym"): w pewnych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych (chyba że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na ważny interes prawny administratora danych lub w celu wypełnienia obowiązku prawnego; w takim przypadku poinformujemy Cię o tym);

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania: w określonych przypadkach masz prawo do zwrócenia się do nas o zawieszenie przetwarzania Twoich danych osobowych;

f) Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych w powszechnie stosowanych formacie umożliwiającym przeniesienie Twoich danych osobowych;

g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: w określonych przypadkach masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Masz także prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do organu nadzorczego w kwestiach ochrony danych w swoim kraju zamieszkania. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość ustosunkowania się do Twoich obaw/zarzutów przed zwróceniem się do organu nadzorczego, dlatego też – w miarę możliwości – prosimy o uprzedni kontakt z nami pod adresem: privacy@brillance.pl.

 

Jeśli nie będziemy w stanie w uzasadniony sposób zweryfikować Twojej tożsamości, nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania. Dlatego też możemy poprosić Cię o konkretne informacje, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość. Jest to środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie do tego nieuprawnionej. Informujemy, że odpowiemy na wszystkie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeżeli Twoje żądanie jest szczególnie złożone lub złożyłeś kilka wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię i będziemy Cię informować na bieżąco zgodnie z wymogami prawa. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z praw określonych powyżej, możesz skontaktować się z nami pod adresem: privacy@brillance.pl. Nie musisz uiszczać jakichkolwiek opłat za dostęp do swoich danych osobowych lub za skorzystanie z innych praw, chyba że Twoje żądanie będzie wyraźnie nieuzasadnione lub nadmierne, o czym zostaniesz poinformowany.

 

10. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Aby prowadzić naszą globalną działalność, w tym prowadzić naszą Stronę i świadczyć Usługi, w pewnych okolicznościach możemy przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji spoza strefy EOG lub Wielkiej Brytanii, gdzie nie obowiązuje taki sam standard bezpieczeństwa danych osobowych. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Strony i/lub korzystasz z naszych Usług lub też w inny sposób udostępniasz nam swoje dane osobowe, przyjmujesz do wiadomości, że może dojść do przekazania Twoich danych osobowych do tych państwa trzecich. Ponieważ różne kraje trzecie mogą mieć inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych niż przepisy obowiązujące na obszarze EOG oraz Wielkiej Brytanii, podejmujemy niezbędne kroki do zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony Twoich danych osobowych. Zawieramy m.in. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z naszymi Klientami i w razie potrzeby stosujemy Standardowe Klauzule Umowne zgodnie z przepisami RODO.

 

11. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zmodyfikowana w dniu wskazanym powyżej. Sugerujemy jednak przeglądanie jej od czasu do czasu, ponieważ nasza Strona oraz zakres świadczonych przez nas Usług mogą ulec w przyszłości zmianie. W związku z tym może być konieczne wprowadzenie zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

 

BRILLANCE zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia lub wypowiedzenia. Jeśli jednak wprowadzimy zmiany, które naszym zdaniem będą miały wpływ na niniejszą Politykę Prywatności lub na Twoje prawa, niezwłocznie powiadomimy Cię o tym w formie wiadomości e-mail. Dalsze korzystanie ze Strony i/lub naszych Usług po wprowadzeniu zmian w niniejszej Polityce Prywatności oznacza Twoją akceptację zmienionych postanowień Polityki Prywatności.

 

12. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub sugestie dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem:

tel.: 12 623 07 15

fax: 12 637 05 40

e-mail: privacy@brillance.pl