Formularz zgłoszeniowy

Osoba fizyczna Działaność gospodarcza
DANE UCZESTNIKA
DANE FIRMY
Inne dane zamawiające
Pojedyncze szkolenie Pakiet szkoleń
SZKOLENIE POJEDYNCZE
Akademia Brillance (5 dni) (3100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
ICH GCP (1 dzień) (1100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Monitorowanie badań klinicznych (3 dni) (2600.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Set-up badania klinicznego (1 dzień) (1100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Audyty i Inspekcje w Badaniach Klinicznych (1 dzień) (1100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
PAKIETY SZKOLEŃ
Zostałem poinformowany o treści formularza opisującego zasady na jakich przetwarzane są przekazane przeze mnie dane osobowe.
Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną firmy Brillance i akceptuję jego treść.
Potwierdzam, że zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności firmy Brillance i akceptuję jej treść.


Formularz Informacyjny oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika szkoleń:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Brillance Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków, tel. +48 12 623 07 15.

2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani uzyskać informacje dotyczące Pana/Pani danych osobowych, proszę zwrócić się do inspektora danych osobowych ustanowionego przez Administratora Danych. Dane kontaktowe inspektora to: privacy@brillance.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z Pana/Pani udziałem w Akademii Brillance. Powyższe dotyczy całego procesu związanego z rekrutacją, uczestnictwem oraz zakończeniem udziału w Akademii, rozliczeniem kosztów oraz etapu archiwizacji dokumentów przeprowadzonego szkolenia.

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane – dla celów określonych w niniejszym formularzu (w szczególności możliwości świadczenia usług w ramach Akademii Brillance) w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Osoby przeprowadzające Szkolenie, Pracownicy Działu Kadry i Płace w Brillance Sp. z.o.o., Pracownicy Działu Administracja w Brillance Sp. z.o.o., Banki.

6. Po zakończeniu Akademii Brillance, Brillance Sp. z.o.o może przechowywać Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o przeprowadzenie szkolenia.

7. W stosunku do Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do tych danych, prawo przeniesienia danych, prawo uzyskania ich kopi, prawo do domagania się ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie.
Z tych praw mogą Państwo skorzystać:
- składając wniosek bezpośrednio w Biurze Brillance Sp. z.o.o.
- za pomocą przesyłki pocztowej (adres: ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków).
- za pomocą wiadomości e-mail na adres privacy@brillance.pl

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub rozwiązaniem umowy już zawartej.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, o którym mowa w niniejszej informacji, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe organu to: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl

Cena za wybrane szkolenia: