Formularz zgłoszeniowy

Osoba fizyczna Działaność gospodarcza
DANE UCZESTNIKA
DANE FIRMY
Inne dane zamawiające
Pojedyncze szkolenie Pakiet szkoleń
SZKOLENIE POJEDYNCZE
Akademia Brillance (5 dni) (3400.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
ICH GCP (1 dzień) (1100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Monitorowanie badań klinicznych (2 dni) (1900.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Set-up badania klinicznego (1 dzień) (1100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Audyty i Inspekcje w Badaniach Klinicznych (1 dzień) (1100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
PAKIETY SZKOLEŃ
ICH-GCP + Set-up + Monitorowanie (4 dni) (3100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
ICH GCP + Audyty + Monitorowanie (4 dni) (3100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Set-up + Audyty + Monitorowanie (4 dni) (3100.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Monitorowanie badań klinicznych + Audyty i Inspekcje (3 dni) (2850.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Monitorowanie badań klinicznych + Set-up (3 dni) (2850.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
ICH-GCP + Monitorowanie badań klinicznych (3 dni) (2850.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
ICH GCP + Audyty i Inspekcje (2 dni) (1900.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Set-up + Audyty i Inspekcje (2 dni) (1900.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
ICH-GCP + Set up (2 dni) (1900.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
ICH-GCP + Set-up + Audyty (3 dni) (2850.00 zł)
Wybierz datę szkolenia
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, przez Brillance Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, dla potrzeb uczestnictwa w szkoleniu.

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail przez Brillance Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych Brillance Sp. z o.o. związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, w tym na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

Cena za wybrane szkolenia: