Zakres usług


  • Analiza wykonalności badań klinicznych


Oferujemy naszym klientom kompleksową analizę wykonalności badań (feasibility) zarówno w Polsce jak i w krajach środkowoeuropejskich (CEE). Dzięki nowoczesnemu systemowi referencyjnemu, jesteśmy w stanie w krótkim czasie wybrać ośrodki oraz Badaczy spełniających wymogi danego badania klinicznego. Ośrodki wyselekcjonowane przez nas posiadają zawsze odpowiedni sprzęt i pomieszczenia do prowadzenia danego badania, a badacze z którymi współpracujemy mają co najmniej kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych. Współpracujemy zawsze z ośrodkami i badaczami, których jakość usług znamy z doświadczenia we współpracy przy wielu poprzednich badaniach klinicznych, lub też zarekomendowanych przez zaprzyjaźnione firmy CRO lub Sponsorów.


  • Negocjacje kontraktów z ośrodkami i Badaczami


Nasi doświadczeni pracownicy przygotują dla Państwa treść poszczególnych kontraktów i przeprowadzą ich negocjacje zarówno z wybranymi ośrodkami jak i Badaczami. Zazwyczaj jest to proces praco- i czasochłonny, lecz dzięki doświadczeniu naszych pracowników i znajomości prawnych aspektów przygotowania i negocjacji kontraktów oraz determinacji w działaniu, jesteśmy w stanie szybko i sprawnie uzyskać konsensus i doprowadzić do podpisania kontraktów pomiędzy Sponsorem badania, a ośrodkiem lub też Badaczem.


  • Rejestracja badań w Komisji Bioetycznej i Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL)


Specjaliści z działu rejestracji przygotują kompletną dokumentację badania niezbędną do dokonania submisji zarówno w Komisji Bioetycznej, jak i URPL. W związku z faktem, iż uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej jak również uzyskanie zgody URPL i rejestracja badania są procesami długotrwałymi, ważne jest aby przygotowana dokumentacja nie wymagała żadnych poprawek natury administracyjnej. Powoduje to często wydłużenie procesu uzyskania zgody i opóźnienie rozpoczęcia badania klinicznego. Wieloletnia współpraca naszych specjalistów zarówno z wieloma Komisjami Bioetycznymi jak i URPL, pozwalają nam na uniknięcie błędów wydłużających proces uzyskania zgody.


  • Monitorowanie badań klinicznych fazy I do IV 


Brillance zatrudnia zespół doświadczonych monitorów badań klinicznych (CRA i SCRA) i pracowników kontraktowych na terenie Polski, Czech i Słowacji. Oferujemy usługi kompleksowego monitorowania badań klinicznych fazy I – IV połączone z opieką nad ośrodkami (site management). Na życzenie klienta pracujemy według ustalonych przez niego standardowych procedur postępowania (SOP). Wielu spośród naszych pracowników posiada wykształcenie medyczne, co pozwala nam na świadczenie usług monitoringu medycznego (medical monitoring).


  • Leasing pracowniczy – contract hire


Leasing pracowniczy to kontraktowa usługa skierowana do firm, które nie są zainteresowane stałym zatrudnieniem pracownika we własnej firmie. Polega ona na czasowym wynajęciu jednego z pracowników firmy Brillance takich jak administrator badań klinicznych (CTA), monitor badań klinicznych (CRA, SCRA) lub innych do pracy w innej firmie. Możliwe jest wynajęcie pracownika na czas określony, lub do wykonania konkretnego projektu / zadania.


  • Rekrutacja pracowników na zlecenie firm zewnętrznych


Jest to oferta skierowana do naszych klientów zainteresowanych zleceniem firmie Brillance całego procesu rekrutacji pracowników na stanowiska związane z dziedziną medycyny, farmacji i badań klinicznych. Kandydaci wyłonieni na podstawie wyników wielostopniowego Assessment Centre, po wstępnej akceptacji przez zleceniodawcę znajdują zatrudnienie bezpośrednio w jego firmie.


  • Przetwarzanie danych w badaniach klinicznych (Data Management)


Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi związane z przetwarzaniem danych w badaniach klinicznych do których między innymi należą: tworzenie i programowanie bazy danych, podwójne wprowadzanie danych, obróbka i weryfikacja wprowadzonych danych, klasyfikacja zdarzeń niepożądanych, klasyfikacja chorób towarzyszących, plan statystyczny, analiza statystyczna i programowanie, przygotowanie raportu statystycznego i końcowej prezentacji danych.