Monitorowanie badań klinicznych

Firma Brillance zaprasza na szkolenie zdalne:
 

"Monitorowanie badań klinicznych - kurs dla CRA i kandydatów na CRA"

 

Zapraszamy do udziału w najnowszej edycji 3-dniowego modułu szkoleniowego z zakresu Monitorowania badań klinicznych, zawierającego dużą ilość zajęć warsztatowych, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć o charakterze case studies.

 

Ten trzydniowy kurs przeznaczony jest dla kandydatów na monitorów badań klinicznych, osób na stanowisku CRA oraz wszelkich innych osób, dla których niezbędne jest zrozumienie zasad prowadzenia badań klinicznych. Tematyka kursu dostarcza uczestnikom podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych dotyczących monitorowania badań klinicznych. Omówione zostaną wszystkie fazy badania – od wyboru ośrodków, poprzez wizytę otwierającą, wizyty monitoringowe, aż do wizyty zamykającej.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z autentycznymi dokumentami, z jakimi mieć będą do czynienia w swojej pracy, będą mieli możliwość przećwiczyć ich poprawne wypełnienie (np. wypełnianie CRF), co pomoże im przygotować się w bardziej praktyczny sposób do swoich obowiązków.

Kurs ma na celu jak najlepsze przygotowanie monitorów i kandydatów na monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych oraz dostarczanie wielu porad i praktycznych wskazówek.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców firmy Brillance.


Program kursu:

 

1.Wstęp
2. Monitorowanie badań klinicznych
 • Definicja i cele
 • Plan Monitoringowy
 • Wytyczne ICH GCP
 • Obowiązki monitora (CRA)
3.Kryteria wyboru ośrodka
4.Wizyta kwalifikacyjna
 • Cel wizyty, ocena i wybór ośrodka
 • Kwalifikacje Głównego Badacza
 • Przygotowanie do wizyty kwalifikacyjnej - lista zadań
 • Dokumenty zbierane w trakcie wizyty kwalifikacyjnej
 • Raport z wizyty kwalifikacyjnej
5. Wizyta otwierająca
 • Cele wizyty
 • Przygotowania do Wizyty otwierającej
 • Przebieg wizyty otwierającej
 • Aktywności po wizycie
6. Wizyta Monitoringowa
 • Definicja
 • Zakres obowiązków monitora
 • Czynności przygotowawcze
 • Plan Monitoringowy
 • Sprawdzanie Świadomej Zgody Pacjenta
 • Kwalifikacja pacjenta do badania
 • Weryfikacja danych źródłowych
 • Sprawdzanie CRF-u i zbieranie wypełnionych stron
 • Zapytania
 • Rejestr pacjentów
 • Dostawa leku
 • Zdarzenia Niepożądane
 • Aktywności po wizycie
 • Wskazówki praktyczne
7. Wizyta zamykająca
 • Przygotowanie do wizyty
 • Przebieg wizyty Zamykającej
 • Aktywności po wizycie
 • Raport z Wizyty Zamykającej

8. Warsztaty, ćwiczenia praktyczne, case studies.

9. Test końcowy

Dla wszystkich uczestników szkolenia przygotowane będą materiały pomocnicze. Uczestnikom zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe.

 

Uwaga:
 

Osoby zgłaszające się na pojedyncze szkolenie z zakresu monitorowania badań klinicznych, bez wcześniejszego udziału w naszym szkoleniu „ICH-GCP”, zobligowane są do posiadania podstawowej wiedzy z zakresu tematyki ICH-GCP oraz elementarnych podstaw słownictwa branżowego oraz zagadnień związanych z dziedziną badań klinicznych.


Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia - wersja polska oraz angielska.

Terminy kolejnych szkoleń:

17 - 19.05.2022; 22 - 24.06.2022; 14 - 16.09.2022; 23 - 25.11.2022

Miejsce szkolenia: szkolenie zdalne poprzez Webex w godzinach 9.00 - 15.00

 

Cennik:

 

KursCena / 1 osoba
Osoba Fizyczna - ceny brutto zawierające podatek VATFirma/działalność gospodarcza - ceny netto, należy doliczyć 23% VAT
Monitorowanie badań klinicznych 
(3 dni)
2 300 zł 2 500 zł + 23% VAT
 
 
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Warunkiem gwarantowanej rezerwacji miejsca jest zgłoszenie swojego udziału w szkoleniu używając e-formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia na poniższy numer konta bankowego oraz przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu/uiszczenia opłaty na adres szkolenia@brillance.pl lub fax 12 637 05 40. W przypadku braku potwierdzenia płatności, dane uczestnika będą usuwane automatycznie z tymczasowej listy rezerwacyjnej po upływie 3 dni od daty zgłoszenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Konto bankowe ING Bank Śląski: 79 1050 1445 1000 0090 3069 6877 
 
Brillance Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 167B
30-212 Kraków
 
Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy i daty wykupionego kursu. Dziękujemy.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres szkolenia@brillance.pl lub tel.12 623 07 15.
 
W przypadku rezygnacji uczestnika, obowiązują następujące zasady:
 • rezygnacja do 14 dni przed terminem szkolenia: zwrot 100% wpłaconej kwoty
 • rezygnacja od 14 do 7 dni przed terminem szkolenia: zwrot 50% wpłaconej kwoty
 • rezygnacja na 7 dni przed terminem szkolenia: wpłata bezzwrotna.
 

 

 
Nasze szkolenia uzyskały akredytację Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce!