Akademia Brillance

Firma Brillance zaprasza na szkolenie zdalne:


 

"Akademia Brillance" - pięciodniowe szkolenie z zakresu koordynowania całego procesu badania klinicznego

 
Zapraszamy do udziału w najnowszej edycji Akademii Brillance, w której głowny nacisk położyliśmy na 3-dniowy moduł szkolenia z zakresu Monitorowania badań klinicznych, zawierający dużą ilość zajęć warsztatowych, ćwiczeń praktycznych oraz zajęć o charakterze case studies.

Pięć dni szkoleniowych dostarcza uczestnikom rozbudowanych wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych dotyczących koordynowania całego procesu powstawania i przebiegu badań klinicznych w oparciu o aktualnie obowiązujące normy prawne. W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z autentycznymi dokumentami, z jakimi mieć będą do czynienia w swojej pracy, będą mieli możliwość przećwiczyć ich poprawne wypełnienie (np. wypełnianie CRF), co pomoże im przygotować się w bardziej praktyczny sposób do swoich obowiązków.

Akademia Brillance kładzie szczególny nacisk na zagadnienia praktyczne związane z praktyką badań klinicznych. Wszystkie omawiane tematy wzbogacone są dużą ilością ćwiczeń praktycznych oraz przykładami z życia codziennego. Dzięki temu uczestnicy szkolenia są w stanie szybciej i skuteczniej przygotować się do samodzielnej i odpowiedzialnej pracy Monitora Badań Klinicznych.

Akademia ma na celu jak najlepsze przygotowanie Monitorów i kandydatów na Monitorów do pracy w dziedzinie badań klinicznych oraz dostarczanie im wielu porad i praktycznych wskazówek.

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców firmy Brillance.

Istnieje możliwość rozdzielenia modułów szkoleniowych i realizowania poszczególnych modułów w kolejnych miesiącach edycji Akademii Brillance (np. moduły ICH-GCP i Monitorowanie podczas edycji czerwcowej a moduły Set-up badania i Audyty i Inspekcje podczas edycji lipcowej), pod warunkiem uprzedniego wykupienia i opłacenia całości kursu.


Program kursu:

Dzień  1 - ICH GCP

 • Historia Badań Klinicznych
 • Fazy rozwoju leku i rodzaje badań z udziałem ludzi
 • Przepisy dotyczące prowadzenia badań klinicznych
 • Podział obowiązków w badaniu klinicznym
  • obowiązki Sponsora
  • obowiązki Badacza
  • kwalifikacje Badacza
  • opieka medyczna nad uczestnikami badania
  • kontakt z Komisja Etyczną
  • zgodność z protokołem badania
  • obowiązki związane z badanym produktem
  • randomizacja i złamanie kodu
  • dokumentacja, sprawozdania i raporty
  • obowiązki Monitora
 • Zdarzenia niepożądane
 • Dokumentacja badania klinicznego
 • Dokumentacja źródłowa
 • Kontrola badania - audyt

Dzień 2 - 3 - 4 Monitorowanie Badań Klinicznych

 • Monitorowanie badań klinicznych
 • Kryteria wyboru ośrodka
 • Wizyta kwalifikacyjna
  • cel wizyty, ocena i wybór ośrodka
  • kwalifikacje Głównego Badacza
  • przygotowania do wizyty
  • dokumenty zbierane w trakcie wizyty
  • raport z wizyty
 • Wizyta otwierająca
  • cel i przygotowania do wizyty
  • przebieg wizyty
  • aktywności po wizycie
 • Wizyta monitoringowa
  • cel i przygotowania do wizyty
  • zakres obowiązków Monitora
  • Plan Monitoringowy
  • sprawdzanie Świadomej Zgody Pacjenta
  • kwalifikacja pacjenta do badania
  • weryfikacja danych źródłowych
  • sprawdzanie CRF-u, zapytania
  • rejestr pacjentów
  • dostawa leku
  • Zdarzenia Niepożądane
  • aktywności po wizycie
  • wskazówki praktyczne
 • Wizyta zamykająca
  • przygotowania i przebieg wizyty
  • aktywności po wizycie, raport z wizyty
 • Warsztaty, ćwiczenia praktyczne, case studies.

 

Dzień 5 - Set-up badania klinicznego
 
 • Set-up badań klinicznych – etapy
 • Feasibility” – kryteria wyboru ośrodka.
 • Wizyta kwalifikacyjna (pre-study visit).
 • Akty prawne i źródła prawa w badaniach klinicznych.
 • Ogólne informacje o planowanych zmianach w zakresie rejestracji badania klinicznego wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 536/2014).
 • Składanie wniosku do Komisji Bioetycznej (wg Dyrektywy 2001/20/WE).
 • Składanie wniosku do URPL (wg Dyrektywy 2001/20/WE).
 • Zgłaszanie zmian i raportowanie bezpieczeństwa w trakcie badania.
 • Badania kliniczne wyrobów medycznych – różnice w stosunku do badań klinicznych produktów leczniczych.
 • Inne typy badań klinicznych.

Dla wszystkich uczestników szkolenia przygotowane będą materiały pomocnicze.

Uczestnikom zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe. Cena nie obejmuje zakwaterowania/noclegów.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia - wersja polska oraz angielska. 

Terminy szkolenia: 5 dniowy panel szkoleniowy - w godzinach 9.00 - 15.00 prowadzony zdalnie poprzez Webex w dniach: 
16 - 20.05.2022; 20 - 24.06.2022; 12 - 16.09.2022; 21 - 25.11.2022

Miejsce szkolenia: szkolenie zdalne poprzez Webex
 

Cennik:

 

KursCena / 1 osoba
Osoba Fizyczna - ceny brutto zawierające podatek VATFirma/działalność gospodarcza - ceny netto, należy doliczyć 23% VAT
Akademia Brillance (5 dni)2 700 zł3 100 zł + 23% VAT


 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 
Warunkiem gwarantowanej rezerwacji miejsca jest zgłoszenie swojego udziału w szkoleniu używając e-formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie płatności w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia na poniższy numer konta bankowego oraz przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu/uiszczenia opłaty na adres szkolenia@brillance.pl lub fax 12 637 05 40. W przypadku braku potwierdzenia płatności, dane uczestnika będą usuwane automatycznie z tymczasowej listy rezerwacyjnej po upływie 3 dni od daty zgłoszenia. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Konto bankowe ING Bank Śląski: 79 1050 1445 1000 0090 3069 6877 
 
Brillance Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 167B
30-212 Kraków
 
Prosimy o umieszczenie w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy i daty wykupionego kursu. Dziękujemy.
 
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres szkolenia@brillance.pl lub tel.12 623 07 15.
 
W przypadku rezygnacji uczestnika, obowiązują następujące zasady:
 • rezygnacja do 14 dni przed terminem szkolenia: zwrot 100% wpłaconej kwoty
 • rezygnacja od 14 do 7 dni przed terminem szkolenia: zwrot 50% wpłaconej kwoty
 • rezygnacja na 7 dni przed terminem szkolenia: wpłata bezzwrotna.
 

 

 
Nasze szkolenia uzyskały akredytację Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce!