Kontakt

Brillance Sp. z o.o.
167B Krolowej Jadwigi Str.

30-212 Krakow, Poland
tel.: +48 12 623 07 15
fax: +48 12 637 05 40

 

 Google Street View

e-mail:
office@brillance.pl
careers@brillance.pl

training@brillance.pl


General Manager: Mr Pawel Dyras, MD, PhD

 

District Court for Krakow - Srodmiescie, XI Commercial Division

 

KRS 0000193560

REGON 356802784 

Int. VAT No: PL 677 222 52 51

 

Share capital: 50.000,00 PLN

 

Data Protection Officer (DPO): privacy@brillance.pl

 

 

Active mail

 
 


Informačný formulár a súhlas so spracovaním osobných údajov na účely kontaktu s Brillance sp. Z.o.o.

1. Administrátorom vašich osobných údajov bude Brillance Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Krakov, tel .: +48 12 623 07 15.

2. Ak by ste chceli získať informácie týkajúce sa Vašich osobných údajov, obráťte sa na poverenika pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje povereníka: privacy@brillance.pl.

3. Vaše osobné údaje budú spracované s cieľom umožniť kontakt medzi Vami a společnostiou Brillance prostredníctvom systému používaného na oficiálnych stránkach Brillance Sp. Z o.o. (www.brillance.pl - založka KONTAKT).

4. Vaše osobné údaje budú spracované na základe vášho súhlasu - podľa čl. 6 par. 1 pism. a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

5. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odstúpenie od súhlasu neovplyvní zákonnosť spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo pred odobratím súhlasu.

6. Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť: Osoby poskytujúce služby IT spoločnosti Brillance Sp. z.o.o. a zamestnanci spoločnosti Brillance Sp. z.o.o.

7. Po skončení e-mailovej korešpondencie budú vaše osobné údaje vymazané.

8. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte najmä tieto práva: právo na prístup k osobným údajom, právo požadovať prenesenie údajov, právo získať kópiu údajov, právo osobné údaje opraviť, právo požadovať obmedzenie spracovania údajov, právo na vymazanie údajov spracovávaných nezákonne,
Ak budete chcieť uplatniť niektoré z týchto práv, môžete si podať žiadosť týmto spôsobom:
- priamo v kancelárii Brillance Sp. z o.o.
- listom na adresu: ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków
- e-mailom na adresu: privacy@brillance.pl

9. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, nie je to zákonna či zmluvna povinnosť, je to však nevyhnutné v korešpondencii s využitím elektronického systému používaneho na oficiálnych stránkach Brilliance Sp. z o.o.

10. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov uvedených v týchto informáciách máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu, ktorý sa zaoberá ochranou osobných údajov. Kontaktné údaje orgánu sú: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl