Kontakt

Brillance Sp. z o.o.
167B Krolowej Jadwigi Str.

30-212 Krakow, Poland
tel.: +48 12 623 07 15
fax: +48 12 637 05 40

 

 Google Street View

e-mail:
office@brillance.pl
careers@brillance.pl

training@brillance.pl


General Manager: Mr Pawel Dyras, MD, PhD

 

District Court for Krakow - Srodmiescie, XI Commercial Division

 

KRS 0000193560

REGON 356802784 

Int. VAT No: PL 677 222 52 51

 

Share capital: 50.000,00 PLN

 

Data Protection Officer (DPO): privacy@brillance.pl

 

 

Active mail

 
 


Informační formulář a souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely kontaktu se společnosti Brillance sp. z o.o.

1. 1. Správcem Vašich osobních údajů bude společnost Brillance Sp. z o.o. se sídlem ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków, tel. +48 12 623 07 15.

2. Spravce osobních údajů jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud byste chtěli získat informace týkající se Vašich osobních údajů, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence: privacy@brillance.pl.

3. Vaše osobní údaje budou zpracovány za účelem umožnění komunikace mezi Vámi a společnosti Brillance sp. z o.o. prostřednictvím systému používaného na oficiální webové stránce Brillance Sp. z o.o. (www.brillance.pl – záložka KONTAKT).

4. Vaši osobní údaje budou zpracovány na základě Vašeho souhlasu - v souladu s čl.6 odst.1 pism.a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6. Příjemci osobních údajů mohou být: osoby poskytující IT służby pro společnost Brillace Sp. z o.o. a zaměstnanci Brillance Sp. z o.o.

7. Po skončení e-mailové korespondence budou Vaše osobní údaje smazány.

8. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: právo na přístup k osobním údajům, právo požadovat přenesení údajů, právo získat kopii údajů, právo osobní údaje opravit, právo požadovat omezení zpracování údajů, právo na výmaz údajů zpracováváných protiprávně,
Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:
- přímo v kanceláři Brillance Sp. z o.o.
- dopisem na adresu: ul. Królowej Jadwigi 167 B, 30-212 Kraków
- e-mailem na adresu: privacy@brillance.pl

9. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, není zákonným či smluvní požadavkem, nicméně neudělení souhlasu unemožní korespondenci pomoci elektronického sytému používaného na oficiální webové stránce Brillance Sp. z o.o.

10. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se kdykoliv obrátit s Vaší stížností na dozorový organ, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl.